Oferta

Oferta

Obsługa informatyczna - Zlecenia jednorazowe:

  • Opieka nad siecią teleinformatyczną w firmie.
  • Tworzenie sieci oraz obsługa i rozbudowa istniejących.
  • Naprawy komputerów, również na miejscu u klienta jeśli to możliwe.
  • Modernizacje sprzętu, pomoc przy zakupach i instalacji komputerów, serwerów, urządzeń sieciowych, drukarek itp.
  • Tworzenie kopii zapasowych istotnych danych lub całych systemów.
  • Rozwiązania telefonii internetowej.
  • Rozwiązania serwerowe dla biznesu.

Cena za pierwsza godzinę 75 zł (netto)
W przypadku następnych godzin koszt wyliczany jest na podstawie rzeczywistego czasu pracy, minimalna jednostka to 15 minut.

Jednorazowe wdrożenia rozliczane są na podstawie przypuszczalnej liczby godzin ustalanej przed zleceniem. Stawki sa zgodne z poniższym cennikiem z uwzględnionymi rabatami. W przypadku przedłużenia prac nie wynikajacych z udokumentowanych problemów sprzętowych cena ta nie zostanie powiększona!
Rozliczenie odbywa się na zasadzie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
Przy stałej kompleksowej obsłudze informatycznej powyżej 6 godzin miesięcznie możliwe rozliczanie poprzez faktury VAT.

Kompleksowa obsługa informatyczna – zlecenie stałe:

Zapewniam kompleksową obsługę w zakresie usług informatycznych, teleinformatycznych i internetowych. Do ich zakresu wchodzą wszystkie operacje jak przy zleceniach jednorazowych poszerzone o analizę systemów klienta, aktualizacje oprogramowania Microsoft oraz oprogramowania firm trzecich. Dodatkowe klient otrzymuje telefoniczne wsparcie. Zostaje również wprowadzona ochrona danych poprzez comiesięczna (lub częstszą) archiwizację. W przypadku stałych zleceń obsługi informatycznej czas reakcji zostaje skrócony do minimum. Cena jednostkowa godziny pracy zostaje obniżona.